https://www.radioezam.com/DIrr/

یادداشت

این بخش جایی است برای بیشتر نوشتن، برای این‌که با بهانه و بی‌بهانه درباره‌ی موضوعاتی بنویسیم که دغدغه‌ی امروز ما هستند. بخش «یادداشت‌ها» با متن‌هایی از تحریریه‌ی رادیوعظام شروع شده اما همه‌ی اعضای خانواده‌ی بزرگ عظام می‌توانند برای آن بنویسند. اگر اهل قلمید، از خاطرات عظام، وضعیت کار و چالش‌های دیگرتان برایمان بنویسید.