https://www.radioezam.com/FUPL/

+20

بیشتر ما وقتی به عظام آمدیم که عظام پا گرفته بود. اما برای این که عظام به اینجا برسد، و به این خانواده بزرگ تبدیل شود، پیشکسوتان زیادی سال‌ها خون دل خورده و زحمت کشیده‌اند. روایت آنها از شکل‌گیری عظام، هم لذت‌بخش خواهد بود و هم آموزنده. چالش‌های آنها، لحظه‌های تلخ آنها، و لحظه‌های شیرین‌شان می‌تواند راهگشا و راهنمای نسل جدید خانواده عظام باشد. قدیمی‌ترها، و آنهایی که دو دهه در عظام بوده‌اند، اینجا برای ما از جوانی‌های عظام می‌گویند.
گروه گالری ویدیوها
گروه پلاس
+20