https://www.radioezam.com/FntG/

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
۱۹ نوامبر مطابق با ۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد است. سی سال است که این روز در تقویم‌های جهانی ثبت شده و کشورهای زیادی آن را جشن می‌گیرند. روز جهانی مرد بهانه‌ای است تا توجه بیشتری به سلامت جسم و روان مردان و نقش‌‌ موثرشان در اجتماع داشته باشیم. تعداد زیادی از کارکنان کارخانه‌های عظام را مردان سختکوش و پرتلاشی تشکیل می‌دهند که حضورشان باعث پیشرفت و موفقیت عظام شده است. خانواده‌ی عظام قدردان تخصص و دلسوزی آن‌ها در همه‌ی این سال‌ها بوده است. عکس‌های زیر مربوط به کارکنان کارخانه‌های استام صنعت و پایاذوب است که به همین مناسبت منتشر می‌شود.

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد

۲۸ آبان ماه روز جهانی مرد
 
برچسب‌ها
تحریریه عظام