مسابقه خودروی آینده

رادیوعظام برگزار می‌کند:

اولین دوره‌ی مسابقه‌ی “خودروهای آینده”

شما به عنوان مخترعان نسل‌ بعد چه ایده‌هایی برای خودروهای آینده دارید؟ فکر می‌کنید پنجاه سال دیگر ماشین‌ها چه شکلی‌اند و چه امکاناتی دارند؟

ایده‌هایتان را در قالب داستان، شعر، نقاشی و استاپ‌موشن به آدرس … ارسال کنید.

مهلت ارسال آثار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ 

آثار برگزیده در وبسایت رادیوعظام منتشر می‌شوند. به نفرات اول تا سوم نیز جوایزی اهدا خواهد شد.


مسابقه خودروی آینده