https://www.radioezam.com/1KEP/

عباس ایروانی

عباس ایروانی یکی از کارآفرینان این مرز و بوم است که با تلاش مجدانه خود در عرصه‌های مختلف از جمله صنعت همواره در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گام برداشته است، پس از پیروزی انقلاب ایشان از زمره افرادی بود که با دغدغه سازندگی کشور در شرایط جنگ و تحریم فعالیت خود را آغاز نمود که تاکنون نیز ادامه دارد، علاقه شخصی به هنر ،آثار و بناهای تاریخی زمینه ساز فعالیت در جهت حفظ و احیا آنها در کشور شده است.
گروه گالری ویدیوها