https://www.radioezam.com/UdTP/

عظام 1414

همه این تلاش‌ها و تکاپو و ابتکار به خرج دادن و زحمت‌ها ما را به جایی باید ببرد. آنجا کجاست؟ خانواده عظام در آینده به کجا خواهد رسید؟ هر کدام از ما پاسخی برای این پرسش‌ها داریم. تفاوت دیدگاه، اثر عمیقی بر این پاسخ‌ها خواهد گذاشت. آنها که دستشان حسابی در کار است، درک بهتری از مسیر حرکت فعلی دارند و بهترین گزینه برای پاسخ دادن به پرسش‌های بالا هستند. ما از آنها، از مدیران و کارگران زحمت‌کش و نیروهای ستادی و دیگران این سوال‌ها را می‌پرسیم و پاسخ‌ها آن را اینجا با شما در میان میگذاریم.
گروه گالری ویدیوها
گروه پلاس