https://www.radioezam.com/oSu9/

مدرسه مهر عظام

یکی دیگر از فعالیت های مسئولیت های اجتماعی گروه عظام ساخت و تاسیس مدرسه در شهرهای محروم است. ساخت و بهره برداری مدارس مهر عظام به بهانه سیل در چند استان کشور و با هدف ایجاد یک فضای مناسب آموزشی برای دانش آموزان مناطق محروم برنامه ریزی شده است. تعداد کل پروژه های مدارس مهرعظام 55 مدرسه است که در کل437 کلاس دارد. این مدارس از سال 1400 در مناطق محروم استان هایی از جمله قزوین، سیستان و بلوچستان، گلستان، کرج، خوزستان، خراسان جنوبی، سمنان و ... ساخته و به بهره برداری رسیده و کماکان پروژه های جدید در جهت بهتر شدن وضعیت آموزش و پرورش در راه است.