https://www.radioezam.com/VTkn/

رادیو عظام ورزش

یکی از پروژه‌های جدید رادیو عظام، برگزاری ورزش صبحگاهی و مسابقات ورزشی تو کارخونه‌های مختلفه. این برنامه با عنوان «رادیو عظام ورزش» چند وقتیه که به شکل جدی کارش رو شروع کرده