https://www.radioezam.com/aLM4/

اولین اردوی آموزشی تفریحی رادیو عظام مدرسه و بازدید از عمارت مسعودیه و موزه ملی ایران

امسال تصمیم گرفتیم در رادیو عظام مدرسه برنامه های جذاب و متنوعی برای خانواده بزرگ عظام اجرا کنیم. یکی از این برنامه ها برگزاری تورهای آموزشی تفریحی خارج فضای کارخانه و به قصد آشنایی با مقاصد گردشگری و فرهنگی شهرهاست. قرعه اولین برنامه ما در سال جاری به نام استام صنعت افتاد.
در این برنامه که بهانه و مناسبتش، یعنی روز خانواده، توسط همکاران عزیزمون در واحد منابع انسانی استام صنعت پیشنهاد شده بود، همراه تعدادی از فرزندان و مادران خانواده استام صنعت از عمارت مسعودیه، موزه ملی ایران و پارک شهر بازدید کردیم و کمی در بافت تاریخی شهر تهران پرسه زدیم و با گوشه ای از فرهنگ و تاریخ ایران آشنا شدیم.
اگر قرار باشه این برنامه در شهر شما برگزار بشه، کجاها رو پیشنهاد میکنید؟