https://www.radioezam.com/LfOM/

بازدید بنیان‌گذار هلدینگ عظام از مجموعه‌ی مدیریت بازار

سه‌شنبه نهم اسفندماه 1401 مجموعه‌ی مدیریت بازار میزبان بنیان‌گذار هلدینگ عظام بود. عباس ایروانی در یک برنامه‌ی فشرده از سایت نشان در شورآباد، سایت رادمان در شمس‌آباد و سایت آرژانتین بازدید کرد. در هر کدام از سایت‌ها آقای ایروانی از نزدیک در جریان کار بخش‌های مختلف قرار گرفت و با کارکنان گفت‌وگویی صمیمانه داشت. جلسه با مدیران و جلسه با اعضای نکست یک و دو بخش‌های دیگر این برنامه بود.

هدف از این بازدیدها رفع مشکلات و حل چالش‌های کارخانه‌هاست و آقای ایروانی در سال جدید بعد از پیگیری این مشکلات مجددا بازدیدها را از سر خواهد گرفت.