https://www.radioezam.com/SXMA/

راهکارهایی برای داشتن ازدواج پایدار - قسمت سوم

شروع و پایان عشق دست ما نیست. شما چقدر با این جمله موافقید؟
ویدیویی که مشاهده می‌کنید قسمت سوم لایو دکتر صادقی هست که مدتی پیش در خصوص داشتن خانواده با ثبات و ازدواجی پایدار در رادیوعظام برگزار شد.
در این قسمت درباره عشق صحبت شده، از نظر خانم دکتر صادقی ازدواج باید هدفمند و بر اساس معیارهای درستی شکل بگیره. ایشون تاکید دارن که ازدواج یک انتخابه و افراد باید آگاهانه و مسئولانه تصمیم بگیرن. قسمت‌های قبلی این لایو رو در پست‌های اخیر سایت رادیو عظام در بخش ویدئوکست می‌تونید مشاهده کنید.