https://www.radioezam.com/uu9e/

بازدید بنیان‌گذار هلدینگ عظام از کارخانه‌ی استام‌صنعت

ششم اسفند ماه 1401 کارکنان کارخانه‌ی استام صنعت میزبان مدیران ارشد مجموعه‌ی قطعات خودروی عظام بودند. در این بازدید عباس ایروانی و همراهانش به بخش‌های مختلف کارخانه سر زدند تا از نزدیک در جریان وضعیت کارها و تولیدات قرار بگیرند. گفت‌وگوی بنیان‌گذار هلدینگ با کارگران و کارمندان و شنیدن دغدغه‌های شخصی و کاری‌شان‌ و پیگیری آن‌ها هم یکی دیگر از اهداف این بازدید بود که محقق شد. در پایان این سفر یک روزه نیز جوایزی به شرکت‌کنندگان دوره‌ی نکست، پرسنل بازنشسته و پرسنل مدرس در دوره‌های آموزشی اهدا شد.