https://www.radioezam.com/FTze/

دیدار نوروزی عباس ایروانی با کارکنان گروه عظام

همان‌طور که سال ۱۴۰۱ با دورهمی بخش‌های مختلف خانواده‌ی بزرگ عظام و مرور دستاوردها به پایان رسید، سال کاری ۱۴۰۲ نیز با برگزاری جلسه‌ و گوشزد کردن نکاتی برای موفقیت در روزهای پیش رو آغاز شد. در جلسه‌ی روز دوشنبه ۱۴ فروردین عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام و منصور میرزایی مدیر هلدینگ حضور داشتند و دقایقی برای حاضرین صحبت کردند. خلاصه‌ای از این صحبت‌ها در ویدئو آمده است.