https://www.radioezam.com/VdCc/

بازدید بنیان‌گذار هلدینگ عظام از کارخانه‌ی پویان صنعت

پویان صنعت نهاد یکی از زیرمجموعه‌‌ی هلدینگ عظام است که به عنوان اولین و تنها کارخانه‌ی تمام اتوماتیک تولید بیرینگ در ایران از سال 1391 کارش را شروع کرد. عباس ایروانی در ادامه‌ی بازدیدها سالیانه‌ی خود نهم اسفندماه 1401 به در شهرک شمس‌آباد سر زد و در جریان روند اجرای کارها در این کارخانه قرار گرفت. گفت‌وگو با کارگران و کارمندان، بازدید از خط تولید و جلسه با مدیران بخش‌های اصلی این برنامه بود.