https://www.radioezam.com/umnJ/

نوروز ۱۴۰۲ مبارک

نوروز جشن چند هزار ساله ما ایرانی‌هاست.
لحظات پایانی هر سال کنار خانواده پای سفره هفت‌سین می‌نشینیم و یادی می‌کنیم از سالی که گذشت. سالی که شیرین و چه سخت به ثانیه‌های آخرش رسیده و اومدن نوروز به ما یادآوری می‌کنه هر چه که بود و هست، می‌گذره و نو شدن زمانه چراغ امید رو در دلها ما روشن نگه می‌داره.
ما ایرانی‌ها رسم دیگری داریم که پای سفره هفت سین حافظ باز می‌کنیم. ما هم در رادیو عظام پای سفره هفت سین تفالی زدیم به خواجه شیرازی و این شعر رو خوندیم:
غبار غم برود، حال خوش شود حافظ
به امید روز و روزگار خوش و شاد برای همه مردم شریف ایران