https://www.radioezam.com/TSGb/

کاشت نهالی به نام عظام به مناسبت روز درختکاری

توجه به طبیعت و حفظ محیط زیست یکی از فعالیت‌های ارزشمند خانواده عظام است. اعضای این خانواده بزرگ در فضای پیرامون کارخانه‌ها در طول سال به مناسبت‌های مختلف اقدام به کاشت درخت می‌کنند تا سهم خود را در حفظ این میراث گرانقدر ایفا کنند. یکی از این مناسب‌ها 15 اسفند و روز درختکاری است. امسال به همین بهانه در سفر کاشان و در گردهمایی مدیران گروه عظام در هتل سرای عامری‌ها، آقای عباس ایروانی یک اصله نهال درخت در حیاط اصلی هتل غرس کردند و این درخت انار را عظام نامیدند.