https://www.radioezam.com/cj5Y/

قصه رادیو عظام مدرسه

رادیوعظام مدرسه چطور و از کجا شکل گرفت و در یک سال گذشته چه دستاوردهایی داشته؟ در این ویدئو احسان عمادی مدیر پروژه رادیو عظام مدرسه گزارشی از عملکرد یک ساله گذشته این پروژه ارایه می‌کنه و همچنین به سراغ تعدادی از مدیران منابع انسانی کارخانه‌های گروه عظام رفتیم و از اونها پرسیدیم برگزاری رادیوعظام مدرسه چه تأثیری در عملکرد و روحیه کارگرها داشته.
راستی شما و فرزندتون در برنامه‌های رادیو عظام مدرسه حضور داشتین؟