https://www.radioezam.com/PYPz/

بازدید از موسسه خیریه سپهر بم - کرمان

فعالیت‌های گروه عظام و بازدیدهای عباس ایروانی منحصر به کارخانه‌های گروه عظام نیست.
خانواده‌ی عظام در برابر مشکلات همه‌ی ایرانی‌ها در تمام استان‌ها خودش را مسئول می‌داند و تلاش می‌کند در حد توان گره‌ای از این مشکلات باز کند. ‌ تیرماه امسال نیز عباس ایروانی سفری به بم و روستاهای اطراف آن داشتند و از پروژه‌های مختلفی که با همکاری بنیاد خیریه سپهر برنامه‌ریزی شده، بازدید کردند. ‌ آقای ایروانی هم به خانه‌ی ایمان (مرکز جامع بیماری‌های خاص سپهر) سر زدند و هم نشستی صمیمی با فرزندان معنوی‌شان در بم داشتند. یکی دیگر از برنامه‌های این سفر دیدار حاج عباس ایروانی با بانوان کارآفرینی بود که با کمک صندوق اعتبار خرد در روستاهای بم، در یک خیاطی مشغول کار بودند. هدف از این سفر این بود که بنیان‌گذار گروه عظام با قشرهای آسیب‌پذیر گفت‌وگو کند و از نزدیک در جریان وضعیت آن‌ها قرار بگیرد. امیدواریم دستاورد این سفر، رفاه و آرامش بیشتر برای مردم محروم این منطقه باشد.‌