https://www.radioezam.com/U34e/

بازدید عباس ایروانی از کارخانه سازه سیم اشتهارد

شنبه نهم دی ماه شهرک صنعتی اشتهارد میزبان کارآفرین بزرگی بود که صنعت خودروی کشور مدیون اوست. حاج آقا از صبح تاراذوب بودند و ظهر به سازه سیم رسیدند. همه چه مدیران و چه کارگران خط تولید چشم به راه بودند و به گرمی از حاج آقا استقبال کردند. حاج آقا هم انگار نه انگار برنامه فشرده قبلی رو صبح پشت سر گذاشتند، پا به پای مدیران ارشد سازه سیم از تمام بخش‌های کارخونه بازدید کردند و با نهایت دقت سعی کردند همه کارگران عزیز این کارخونه رو ملاقات کنند و حتی چند جمله کوتاه براشون وقت بذارند. طبق معمول تاکید اصلی حاج آقا به ازدواج و فرزندآوری بود که شوخی‌های گاه گاهشون با صدای خنده پرسنل همراه می‌شد. روز زن و مادر هم بهانه ویژه‌تری بود برای اینکه حاج آقا برای زنان شاغل در سازه سیم وقت بذارند و پای درد و دل اونها بشینند.