https://www.radioezam.com/2kxM/

بازدید عباس ایروانی از کارخانه تاراذوب

نهم دی ماه برای کارگران کارخانه تارا ذوب روز خاصی بود. در ادامه بازدیدهای حاج آقا از کارخانه‌های عظام نوبت رسیده بود به اشتهارد و همه چشم انتظار دیدار حاج آقا بودند. حاج آقا اول صبح به کارخونه رسید و با مدیران مجموعه صبحانه خورد و بعد از صبحانه تقریبا برای تمام کارگرهای تاراذوب وقت گذاشت و یکی یکی جویای احوالشون شد. در حاشیه این برنامه هم به زنان فوتسالیست تاراذوب که در دومین دوره جام عظام حضور داشتند هدایایی داد تا انگیزه‌ای باشه برای مشارکت بیشتر زنان در ورزش. با توجه به اینکه روز زن هم نزدیک بود، زنان شاغل در تاراذوب به طور ویژه مورد توجه حاج آقا قرار گرفتند. بازار عکس سلفی و یادگاری هم مثل همیشه داغ بود و هر کسی فرصت دیدار با حاج آقا رو غنیمت می‌شمرد تا عکسی به یادگار با ایشون داشته باشه.