https://www.radioezam.com/mOnt/

بازدید عباس ایروانی از کارخانه پیستون ایران

زمستون امسال رو طبق برنامه‌ریزی که از قبل انجام شده بود، در یکی از سردترین مناطق جغرافیایی کشور یعنی استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز شروع کردیم. تبریز سرد بود اما اهالی تبریز و کارگران پرشور پیستون ایران از حاج آقا به گرمی استقبال کردن و سنگ تمام گذاشتن.
حاج آقا هم از تمام خطوط تولید بازدید کرد و با وسواس برای تمامی کارگرانی که مشغول به کار بودند وقت گذاشت و پای درد و دل تک تک اونها نشست.
ویدئوی مربوط به این بازدید رو در این پست ببینید.