تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | مدت زمان: ۰۱:۲۱

پادکست سرای عامری‌ها-شماره یک

پادکست سرای عامری‌ها-شماره یک پادکست سرای عامری‌ها - شماره یک
"نو رسیده"
متن و صدا: حسین شیرزادی
ساخت: حامد تبار