تاریخ انتشار: ۰۸ فروردین ۱۴۰۰ | مدت زمان: ۵۲:۱۴

پادکست شماره شش رادیو عظام


رادیو عظام دریچه ای به تولید و کارآفرینی
اینجا تهران است این رادیو عظام

"ماه اسفندتون پر از جوانه‌ی امید در سال نو، پر از عیدی، پر از آغوش گرم و مهربان، پر از قشنگی سفره هفت­سین، پر از خوشی دیدن بهار"

:در ششمین شماره پادکست رادیو عظام می‌شنویم
  • پیام نوروزی حاج آقا
  • حسین و حامد و قانون کار
  • پخش مصاحبه آقای باقری نمایشگاه رشت
  • پخش مصاحبه مهندس مرتضوی بازدید وزیر
  • پخش مصاحبه حامد گزارشی از روز زن
  • تبریک هشتم مارس و روز زن (با اینترو و زیر صدای جوانه میزنم)
  • مصاحبه با جابر محمودی
  • مصاحبه با حسین ناظمی