تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | مدت زمان: ۱۸:۲۶

پادکست سرای عامری‌ها-شماره نهم

پادکست سرای عامری‌ها-شماره نهم پادکست سرای عامری‌ها-شماره نهم
چیارا

همکاران این شماره:
ایثار ابومحبوب
مینا بشکار
حامد تبار
حسین شیرزادی