تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | مدت زمان: ۰۹:۲۸

پادکست سرای عامری‌ها-شماره چهار

پادکست سرای عامری‌ها-شماره چهار

پادکست سرای عامری‌ها-شماره چهار
"کاغذ دیواری-بخش دوم"

همکاران این شماره:
ایثار ابومحبوب
مبین اعرابی
مینا بشکار
حامد تبار
علی زنجانی
حسین شیرزادی