https://www.radioezam.com/FhBI/

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
در ادامه‌ی برگزاری لیگ پانتومیم رادیو عظام خانواده در کارخانه‌های مختلف، این بار این برنامه در کارخانه‌ی فراکلون از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام برگزار شد.
این برنامه در روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح آغاز شد و در آن ده گروه سه یا چهار نفره، شامل پرسنل فراکلون و خانواده‌هایشان با همدیگر رقابت کردند. در پایان مسابقه گروه‌های آژیر خطر، مهندس و کهکشان، مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و جوایزی به آن‌ها اهدا شد. بین دو قسمت بازی در قبل و بعد از ناهار نیز دو نفر از شرکت‌کننده‌ها در این برنامه به هنرنمایی پرداخته و ساز‌های قانون و گیتار نواختند.
برنامه‌های رادیو عظام مدرسه و خانواده همچنان ادامه دارد و این گروه به زودی به کارخانه‌های دیگر هم خواهد رفت.

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون

برگزاری برنامه‌ی رادیو عظام خانواده در کارخانه‌ی فراکلون