https://www.radioezam.com/rrQF/

گرامی‌داشت روز توان‌یاب در شرکت پایاکلاچ

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
به مناسبت روز جهانی توان‌یاب هدایایی به کارکنان توان‌یاب کارخانه‌ی پایاکلاچ از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام اهدا شد.
این هدایا روز بیستم آذرماه از طرف مدیریت و جهت قدردانی از زحمات پرسنل توان‌یاب کارخانه به همکاران اهدا شد. در این مراسم  رئیس و سرپرستان خطوط تولید و همکاران واحد منابع انسانی حضور داشتند. در حال حاضر دو نفر توان‌یاب در خط تولید پایاکلاچ مشغول به کار هستند.
جذب توان‌یابان و ارتباط با مؤسسات بهزیستی و حمایت از توان‌یابان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی سازمان همواره در برنامه‌ی واحد منابع انسانی قرار دارد و در صورت امکان جذب این عزیزان، اقدامات لازم انجام می‌شود.

گرامی‌داشت روز توان‌یاب در شرکت پایاکلاچ