https://www.radioezam.com/OjQo/

به‌روز‌رسانی ماتریس مهارت پرسنل خط تولید در شرکت پایاکلاچ

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
پروژه‌ی به‌روزرسانی ماتریس مهارت پرسنل خط تولید شرکت پایاکلاچ از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام اجرا شد.
این پروژه با اهداف به‌روزآوری سرفصل‌های آموزشی در هر یک از سطوح مهارتی پرسنل، تهیه‌ی برنامه‌ی آموزشی صحیح متناسب با سطح مهارت واقعی پرسنل و به‌روزآوری دستورالعمل گریدینگ اپراتوری شروع شد.
در این روش با الگوبرداری از روش آموزش شرکت رنو برای آموزش نفرات جدیدالورود به سازمان استفاده می‌شود. پس از تعیین روش اجرایی آموزش، اقدامات لازم جهت تعیین سطح پرسنل موجود بر اساس الزامات جدید صورت پذیرفت. در این خصوص استعلام‌های عملی توسط تیمی متشکل از سرپرستان خط‌های تولید، سرپرست واحد کنترل کیفیت و کارشناس منابع انسانی تشکیل و در بازه‌ی زمانی یک ماهه برای کلیه‌ی اپراتور‌های خط تولید استعلام عملی انجام شد.
سپس آزمون کتبی نیز با توجه به ‌ایستگاه‌هایی که هر یک از پرسنل در آن مهارت داشتند برگزار گردید.
در نهایت نمره‌ی مهارت هر یک از پرسنل در‌ا یستگاه‌های کاری مرتبط محاسبه و سطح مهارت آن‌ها به‌روزرسانی شد و در غالب کارنامه‌ی سطح مهارتی به پرسنل اطلاع‌رسانی گردید.

به‌روز‌رسانی ماتریس مهارت پرسنل خط تولید در شرکت پایاکلاچ

به‌روز‌رسانی ماتریس مهارت پرسنل خط تولید در شرکت پایاکلاچ

به‌روز‌رسانی ماتریس مهارت پرسنل خط تولید در شرکت پایاکلاچ