https://www.radioezam.com/IIDU/

بازدید سرزده‌ی بازرس باشگاه از شش کانون مهرعظام

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
بازرس باشگاه مهرعظام از کانون‌های این باشگاه در شش شهر ایران بازدید کرد.
به نقل از سایت باشگاه مهرعظام؛ تقی احمدنژاد بازرس مهرعظام برای بررسی  وضعیت فعالیت کانون‌های باشگاه مهرعظام در استان‌ها به شش شهر ایران سفر کرد و در جریان نحوه‌ی فعالیت این کانون‌ها قرار گرفت.
احمد نژاد در دو مرحله از شش کانون باشگاه مهرعظام بازدید کرد و گزارشی را درباره‌ی نحوه‌ی فعالیت این کانون‌ها به مدیریت باشگاه ارائه کرد.
در مرحله‌ی اول بازرس باشگاه مهرعظام از کانون‌های اسلامشهر، رباط کریم و قزوین باشگاه مهرعظام بازدید کرد و در مرحله‌ی دوم هم ابتدا به ارومیه سفر کرد تا در جریان فعالیت کانون مهرعظام در این شهر قرار بگیرد. کردستان و تبریز دو مقصد دیگر بازرس باشگاه مهرعظام بود تا از وضعیت تمرینات و فعالیت‌های این دو کانون نیز بازدید کند.
بازدید‌های سرزده و بررسی وضعیت کانون‌های باشگاه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های واحد نظارت و آموزش باشگاه به حساب می‌آید که به طور مرتب انجام خواهد شد و نقش کلیدی در ارزیابی عملکرد کانون‌های باشگاه مهرعظام خواهد داشت.

بازدید سرزده‌ی بازرس باشگاه از شش کانون مهرعظام