https://www.radioezam.com/USoq/

اولین برداشت از مزرعه‌ی ذرت شرکت پیستون

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
کاشت در مزرعه‌ی ذرت کارخانه‌ی پیستون از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شروع شده بود و این روزها نیز برداشت محصولات این مزرعه آغاز شده است.

وسعت این زمین ۶۰۰۰ متر مربع است و قبل از کاربری مزرعه بدون استفاده مانده و تبدیل به محلی برای جمع شدن زباله و محل تردد حیوانات موذی شده بود، همچنین در زمان وزش باد باعث خاک و آلودگی می‌شد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا این زمین به مزرعه‌ی ذرت تبدیل شود. بر روی این زمین باغبان‌ها و کارکنان واحد خدمات رفاه کار می‌کنند و در این مرحله ۵ تن محصول برداشت شد که تمام پرسنل می‌توانند از آن استفاده کنند. در حال حاضر آماده‌سازی برای کاشت زمستان در حال اجرا است. مکان این زمین در انتهای کارخانه و بعد از واحد‌های کارگاهی واقع شده است.

اولین برداشت از مزرعه‌ی ذرت شرکت پیستون

اولین برداشت از مزرعه‌ی ذرت شرکت پیستون
برچسب‌ها
پیستون ایران