https://www.radioezam.com/mWiM/

بازدید مدیر جدید گروه موتوری اصفهان از پایاذوب

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
بازدید مدیر جدید گروه موتوری اصفهان از پایاذوب
غلامرضا علوی مدیر جدید گروه موتوری اصفهان از سایت ریخته گری پایاذوب کاوه اصفهان بازدید کرد.
به نقل از خانم راضیه فرجی کارشناس آموزش پایاذوب اصفهان، آقای علوی جایگزین آقای حسین خاکساری شد. او بعد از انتصاب به عنوان مدیر جدید گروه موتوری اصفهان، به اتفاق مدیران کارخانه پایاذوب از همه قسمت‌های کارخانه بازدید اولیه انجام دادند.

بازدید مدیر جدید گروه موتوری اصفهان از پایاذوب
برچسب‌ها
بازدید