https://www.radioezam.com/xbfz/

بازدید مهندس میرزایی از کارخانه‌ی استام‌صنعت

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
مهندس میرزایی و هیئت همراه روز یک‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ ازکارخانه‌ی استام‌صنعت از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام بازدید کردند.

در این بازدید که از ساعت ۶: ۳۰ صبح آغاز شد، آقای میرزایی مدیر هلدینگ عظام از سالن‌های تولید استام‌صنعت بازدید کرده و در جریان کم و کیف وضعیت کارخانه و فعالیت‌های انجام شده و در حال انجام سالن قرار گرفتند. مهندس میرزایی در ادامه در جلسه‌ی تولید و عملیات حضور پیدا کردند. این جلسه به منظور بررسی میزان تولید و فروش شش ماهه‌ی اول سال این کارخانه برگزار شد.

بازدید مدیران ارشد عظام از کارخانه همچنان ادامه دارد و به زودی کارخانه‌های دیگر نیز میزبان مدیران هلدینگ خواهد بود.

بازدید مهندس میرزایی از کارخانه‌ی استام‌صنعت

بازدید مهندس میرزایی از کارخانه‌ی استام‌صنعت

بازدید مهندس میرزایی از کارخانه‌ی استام‌صنعت