https://www.radioezam.com/hUsL/

برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد در شرکت پایا کلاچ

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد در شرکت پایا کلاچ
کلاس‌های آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت عملکرد گروه قطعات خودروی عظام، اینبار در گروه‌های جداگانه برای حدود 100 نفر از پرسنل در شرکت پایاکلاچ برگزار گردید. به گفته سکینه میرحسینی رئیس منابع انسانی شرکت پایا کلاچ، آگاهی پرسنل از اهداف کاری و همچنین دریافت بازخورد از مافوق اهمیت بسزایی در بهبود عملکرد افراد دارد و  این دوره‌ها با هدف تشریح و شفاف سازی نحوه‌ی ارزیابی عملکرد کارکنان تشکیل شده است.
با توجه به شرایط بیماری کرونا، دوره‌ها با تعداد محدود و در روزهای جداگانه در شهریور ماه تشکیل شدند ، تا از ازدحام و تجمع جلوگیری شود.


برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد در شرکت پایا کلاچ

برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد در شرکت پایا کلاچ