https://www.radioezam.com/nu8a/

شرکت پایا ذوب، در راستای ساماندهی فضای کاری در این کارخانه، جلسه کمیته 5s برگزار کرد

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
شرکت پایا ذوب، در راستای ساماندهی فضای کاری در این کارخانه، جلسه کمیته 5s برگزار کرد
به گزارش رادیو عظام، این جلسه در تاریخ 21 شهریور در کارخانه پایا ذوب برگزار شد. 5s به ساماندهی، پاکیزه سازی، نظم و ترتیب، استانداردسازی و انضباط در محیط کاری گفته می‌شود که در تمامی سیستم‌ها و سازمان‌ها قابل اجرا است.
رعایت این موارد، مزایای زیادی برای سیستم دارد که از جمله آن‌ها می توان به افزایش سرعت دستیابی به وسایل، کاهش اتلاف وقت، محیط کاری تمیز و سازمان یافته، افزایش عمر وسایل و ابزار الات و ماشین‌ها و کاهش هزینه‌ها اشاره کرد.
به گفته خانم راضیه فرجی کارشناس آموزش پایاذوب، این کارخانه با جدیت زیاد کمیته مربوطه را برگزار می‌کند و مصوبات و دستورالعمل‌های آن را پیگیری می‌کند. این کمیته دارای دو دبیر اجرایی است که پیگیر دستورالعمل‌ها و شاخص‌های تعیین شده هستند. اعضای این کمیته، در روز 23 شهریور هم از کارخانه پایا ذوب بازدید کردند.

شرکت پایا ذوب، در راستای ساماندهی فضای کاری در این کارخانه، جلسه کمیته 5s برگزار کرد
برچسب‌ها
پایا ذوببازدید