https://www.radioezam.com/vG8k/

تغییر زیرساخت زمین فوتبال کارخانه‌ی پیستون‌سازی تبریز

تاریخ انتشار: ۰۴ شهریور ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
با دستور آقای شاه‌صفی مدیرعامل شرکت پیستون‌سازی تبریز از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام و با توجه به تاکید آقای عباس ایروانی بنیانگذار هلدینگ عظام زیرساخت زمین فوتبال این شرکت تغییر کرد.
این زمین فوتبال قبلا به صورت چمن طبیعی بود که پس از فرسوده شدن به دستور مدیرعامل شرکت پیستون‌سازی تبریز و تاکید عباس ایروانی در خصوص اهمیت ورزش به زمین با چمن مصنوعی تبدیل شد. در حال حاضر این زمین مورد استفاده‌ی تیم‌های مختلفی است. هم پرسنلی که در تیم فوتسال عظام عضو هستند برای آمادگی مسابقات جام عظام در این زمین تمرین می‌کنند و هم دیگر پرسنل برای مسابقه‌هایی که در شرکت بین واحدهای مختلف انجام می‌شود درهمین زمین بازی می‌کنند. ساخت این زمین بازی که مساحتی در حدود ۹۰/۴۴ در ۲۲ دارد، تقریبا ۶۵ روز کاری طول کشید. هدف از این کار انگیزه دادن به کارکنان و بالا بردن نشاط و سرزندگی آنان بود.