https://www.radioezam.com/kZUI/

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی رادیو عظام در کاخ گلستان

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
روز چهارشنبه و پنج‌شنبه اول و دوم شهریورماه گروه رادیو عظام مدرسه به همراه فرزندان پرسنل رادمان و نشان و ساختمان آرژانتین از کاخ گلستان بازدید خواهند کرد.

برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی که از ابتدای امسال در برنامه‌ی رادیوعظام قرار گرفته، با بازخورد خوبی از سوی پرسنل عظام و فرزندان‌شان مواجه شده است. در ادامه و پس از برگزاری این برنامه در کارخانه‌های استام صنعت و پیستون ایران این بار رادیو عظام به سراغ گروه مدیریت بازار از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام رفته اسن.  این برنامه‌ی در دو روز متوالی از حدود 8 صبح در مقابل کارخانه آغاز و پس از انجام بازدید و پذیرایی حدود ساعت 4 بعدازظهر در مقابل کارخانه به پایان خواهد رسید.

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی رادیو عظام در کاخ گلستان