https://www.radioezam.com/5Oz4/

جلسه‌ی هم‌افزایی مدیران گروه مدیریت بازار در سایت شمس‌آباد

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
روز پنج شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ مدیران گروه مدیریت بازار از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام از سایت شمس‌آباد بازدید کرده وجلسه‌ای به منظور هم‌افزایی با همکاران برگزار کردند.

این جلسه یک روز بعد از پایان نمایشگاه قطعات خودرو برگزار شد. در آغاز جلسه آقای چیوایی مدیرعامل گروه مدیریت بازار از همکاری و همدلی همه‌ی پرسنل به خاطر برنامه‌ریزی و طراحی و اجرای خوب ایده‌های نمایشگاه تشکر کرد. همچنین قرار شد نقص‌های کار گزارش داده شود و توسط خانم بختیاری جمع‌بندی شده و به دست آقای عباس ایروانی بنیان‌گذار هلدینگ عظام برسد.
در ادامه نکاتی از طرف آقای چیوایی به پرسنل گوشزد شد و بعد از آن آقای زارع مدیر مهندسی فنی در مورد اقداماتی که اجرا شده و خرید خط اتوماسیون و همچنین نصب و راه‌اندازی آن گزارش کاملی ارائه داد. بعد از آن هم مدیران از خط بسته‌بندی نشان، رادمان ۲ و خط اتوماسیون که به تازگی راه افتاده بازدید کردند.

جلسه‌ی هم‌افزایی مدیران گروه مدیریت بازار در سایت شمس‌آباد

جلسه‌ی هم‌افزایی مدیران گروه مدیریت بازار در سایت شمس‌آباد

جلسه‌ی هم‌افزایی مدیران گروه مدیریت بازار در سایت شمس‌آباد

جلسه‌ی هم‌افزایی مدیران گروه مدیریت بازار در سایت شمس‌آباد