https://www.radioezam.com/NLZ0/

مراسم معارفه‌ی مدیرعامل سرای عامری‌ها

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
مدیرعامل جدید سرای عامری‌های کاشان از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام در مراسمی با حضور حاج مصطفی ایروانی معرفی شد.

این مراسم روز شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ در هتل سرای عامری‌ها با حضور آقای مصطفی ایروانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام و اعضای محترم هیئت مدیره برگزار شد.
مدیرعامل قبلی سرای عامری‌ها آقای عشق‌آبادی بود و پس از رفتن ایشان این سمت از طرف آقای ایروانی به آقای حسین ناظمی مدیرکل مجموعه با حفظ سمت سپرده شد. این برنامه با حضور تیم سرای عامری‌ها، مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره شامل آقایان مصطفی ایروانی، دکتر لطفیان و آقای عشق آبادی و دکتر علی آتشی برگزار شد.

مراسم معارفه‌ی مدیرعامل سرای عامری‌ها

مراسم معارفه‌ی مدیرعامل سرای عامری‌ها
برچسب‌ها
سرای عامری ها