https://www.radioezam.com/QAy4/

اجرای معاینات ادواری در شرکت فرآوری و ساخت

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
معاینات ادواری در شرکت فرآوری و ساخت از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام از ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ شروع شده و تا نیمه‌ی مهر ماه ادامه دارد.

طبق روال هر سال معاینات ادواری جهت پایش سلامت پرسنل در شرکت فرآوری و ساخت از نیمه‌ی دوم مرداد ماه آغاز شده است. این معاینات سالیانه برای همه‌ی پرسنل و در راستای ارتقاء سطح سلامت آنان انجام می‌گردد. این دوره شامل آزمایش خون، بینایی و شنوایی‌سنجی و پارامترهای کنترلی دیگر است که نتایج آن توسط پزشک سازمان بررسی و موارد قابل بهبود آن شناسایی می‌شود تا اقدامات لازم جهت رفع مشکلات صورت بگیرد.

اجرای معاینات ادواری در شرکت فرآوری و ساخت

اجرای معاینات ادواری در شرکت فرآوری و ساخت

اجرای معاینات ادواری در شرکت فرآوری و ساخت
برچسب‌ها
فرآوری و ساخت