https://www.radioezam.com/lblI/

مصاحبه‌ی تخصصی گروه مدیریت بازار درباره‌ی آکادمی Forward

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲
پیرو برگزاری آکادمی Forward مصاحبه‌های تخصصی در دو جلسه‌ی شخصیت‌شناسی و مهارت‌های تخصصی فروش و بازاریابی در گروه مدیریت بازار از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام آغاز شد.
شرکت‌کنندگان با توجه به نتایج تست‌های روانشناسی و شخصیت‌شناسی نئو و هالند به مصاحبه با آقای دکتر سنقری روانشناس سازمانی و صنعتی پرداخته و در مرحله‌ی بعد در مصاحبه‌ی گروهی سه نفره با تیم برگزار‌کننده‌ی پروژه و اساتید شرکت می‌کنند.
نتایج حاصل از این مصاحبه‌ها در راستای طراحی و برگزاری هرچه دقیق‌تر و هدفمند‌تر کلاس‌های آموزشی استفاده خواهد شد.
طبق خبری که از قبل اعلام شده بود در ادامه از تمام پرسنل فروش و بازاریابی و CRM چه در AM و چه در OE آزمون‌ها و تست‌ها دریافت و نتایج در برنامه‌ریزی دقیق آموزش‌ها استفاده خواهد شد. این مصاحبه‌ها از شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ آغاز و تا ۹ روز ادامه خواهد داشت.

مصاحبه‌ی تخصصی گروه مدیریت بازار درباره‌ی آکادمی Forward

مصاحبه‌ی تخصصی گروه مدیریت بازار درباره‌ی آکادمی Forward

مصاحبه‌ی تخصصی گروه مدیریت بازار درباره‌ی آکادمی Forward