https://www.radioezam.com/tNVw/

تولد تیرماهی‌ها در ساختمان آرژانتین

تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
با پایان تیر ماه گروه مدیریت بازار از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام برای کارکنان متولد این ماه جشن تولد برگزار کرد.

یکی از برنامه‌های گروه مدیریت بازار در راستای ایجاد فضای صمیمی و دوستانه در محل کار این است که با پایان هر ماه جشنی برای متولدین آن ماه برگزار می‌کند. این برنامه در هر چهار سایت گروه مدیریت بازار انجام می‌شود. ۳۱ تیر ماه نیز جشن تولدی با حضور متولدین این ماه در ساختمان آرژانتین برگزار شد و همکاران متولد این ماه لحظات شادی را در کنار هم گذراندند و کیک تولد خود را بریدند.

تولد تیرماهی‌ها در ساختمان آرژانتین