https://www.radioezam.com/bmkp/

بازدید رئیس اداره کار کمال‌شهر از استام‌صنعت

تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
آقای نادری رئیس اداره کار کمال‌شهر و هیئت همراه روز یک‌شنبه 25 تیر ماه 1402 در نشستی از شرکت استام‌صنعت از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام بازدید کردند.

آقای نادری به تازگی و حدوا یک ماه قبل به این سمت منصوب شدند. این بازدید نیز به منظور آشنایی بیشتر در راستای تعاملات و ارتباطات موثر صورت پذیرفت. ایشان برای آشنایی با وضعیت کمال‌شهر از تمام کارخانه‌های شهرک بهارستان بازدید کردند که یکی از این کارخانه‌ها، استام‌صنعت از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام بود.
در این بازدید، آقای باقری مدیرعامل استام‌صنعت به بیان مشکلات تولیدکنندگان در شرایط فعلی پرداختند و از ایشان خواستند همچون دوره‌های قبل، استام‌صنعت را در پیمودن راه خطیر تولید کمک نمایند.

بازدید رئیس اداره کار کمال‌شهر از استام‌صنعت

 
برچسب‌ها
استام صنعت