https://www.radioezam.com/hUlo/

انتصاب آقای خلدی به مدیرعاملی شرکت مانا

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
آقای منصور میرزایی مدیر هلدینگ عظام طی حکمی مهندس خلدی را به مدیرعاملی شرکت مانا منصوب کرد.

در این حکم به همکاری با اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت جهت پیشبرد اهداف و تدوین برنامه‌های استراتژیک و توجه ویژه بر حفظ و گسترس روابط با مشتریان کلیدی شرکت و ارتقای سهم بازار اشاره شده است. علاوه بر این مهندس میرزایی به توجه بر حفظ و گسترش روابط با مشتریان کلیدی شرکت و برنامه‌ریزی موثر جهت ورود به بازارهای جدید تاکید کرده است. از موارد دیگر این حکم توجه به برنامه‌ی جانشین‌پروری، ارتباط بین دانشگاه و صنعت، توسعه و نوآوری بر محور فعالیت‌های دانش‌بنیان است.
لازم به ذکر است بخش تحقیق و توسعه (R&D)کارخانه‌های مختلف عظام در شرکت مانا انجام می‌شود و به همین جهت موفقیت این شرکت نقش مهمی در توسعه‌ی هلدینگ عظام خواهد داشت.

انتصاب آقای خلدی به مدیرعاملی شرکت مانا
برچسب‌ها
منصور میرزایی