https://www.radioezam.com/yQ9s/

برگزاری دوره تخصصی آداب معاشرت و اخلاق حرفه‌ای در سرای عامری‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
دوره‌ی تخصصی آداب معاشرت و اخلاق حرفه‌ای برای همکاران واحد عامریانو لانژ در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲ برگزار شد.

سرای عامری‌های کاشان از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام، دوره‌های مختلفی را برای ارتقای دانش کارکنان خود و ارائه‌ی خدمات بهتر به گردشگران برگزار می‌کند. این دوره نیز به صورت آموزش در محل و با تاکید بر اصول حرفه‌ای معاشرت و آداب اجتماعی متناسب با شرح شغل و شرح وظایف کارمندان این حوزه طراحی شده بود و توسط استاد نام‌آشنای آموزش تشریفات آقای محسن عبداللهی ارائه شد.
در دوره‌ی مذکور به مطالبی نظیر نحوه‌ی ایستادن در مقابل مهمان، طرز بیان و ادای کلمات، طریقه‌ی پذیرایی، جهت گذاشتن سرویس پذیرایی و مواردی از این دست پرداخته شد.
حدود ۲۰ نفر از همکاران واحد غذا و نوشیدنی در این برنامه آمورشی ۲۰ساعته شرکت کردند.

برگزاری دوره تخصصی آداب معاشرت و اخلاق حرفه‌ای در سرای عامری‌ها

برگزاری دوره تخصصی آداب معاشرت و اخلاق حرفه‌ای در سرای عامری‌ها
برچسب‌ها
سرای عامری ها