https://www.radioezam.com/PaSH/

برگزاری مسابقات ورزشی در استام‌صنعت

تاریخ انتشار: ۰۴ تیر ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
مسابقات ورزشی فصلی کارخانه‌ی استام‌صنعت در خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

در برنامه‌های امسال منابع انسانی استام‌صنعت (از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام) مسابقات ورزشی فصلی برنامه‌ریزی شده و در ماه پایانی هر فصل اجرا خواهد شد. درفصل بهار این مسابقات با هدف ارتقا سطح سلامت و نشاط سازمانی بین پرسنل در رشته‌های فوتسال، دارت و شطرنج برگزار شد. در مسابقات دارت آقایان کاویانی، بافتانلی، خداجو به ترتیب اول تا سوم شدند. در رشته‌ی شطرنج نیز آقایان پوربناد، نظام دوست، ایزدی به ترتیب مقام اول تا سوم را به دست آوردند.
در تیم قهرمان فوتسال آقایان گراوندیان، نوری، خانلو، صابری، رجبی، کمندی، نوروزی و ایزدی شرکت داشته و تیم نایب قهرمان نیز متشکل از آقایان مهری، دیداری، جلالی، افشار، ناصری، همدانی، زینالی و سراج بود. لازم به ذکر است بعد از مشخص شدن نفرات برتر در مراسمی جوایز این همکاران اهدا شد.

برگزاری مسابقات ورزشی در استام‌صنعت

برگزاری مسابقات ورزشی در استام‌صنعت

برگزاری مسابقات ورزشی در استام‌صنعت
برچسب‌ها
استام صنعت