https://www.radioezam.com/IRGC/

هدیه سازه پویش به فرزندان محصل پرسنل

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
هدیه سازه پویش به فرزندان محصل پرسنل
سازه پویش از زیر مجموعه‌های هلدینگ قطعات خودروی عظام، آغاز سال تحصیلی را با فرزندان دانش‌آموز پرسنل جشن گرفته و به هرکدام از آن‌ها، بسته‌های نوشت‌افزار هدیه می‌دهد. خانم پروین عسکری کارشناس منابع انسانی سازه پویش گفته است که این بسته‌های نوشت‌افزار، ارزشی حدود یک میلیون تومان دارد. این بسته‌ها به دانش‌آموزان در تمامی مقاطع اهدا می‌شود و شامل دفتر، مداد، ‌خودکار و دیگر نوشت‌افزار مورد نیاز محصلان است. سازه پویش البته فرزاندان دانشجو را هم فراموش نکرده و به آنها، کارت بن خرید هدیه می‌کند.هدیه سازه پویش به فرزندان محصل پرسنل

هدیه سازه پویش به فرزندان محصل پرسنل