https://www.radioezam.com/gvZ0/

بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از کارخانه‌ی پایاذوب

تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
۳۵ نفر از دانشجویان کارشناسی درس “ریخته‌گری فلزات” دانشگاه صنعتی اصفهان در روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ از واحدهای مختلف شرکت پایاذوب بازدید کردند.

پیرو درخواست آقای نیرومند عضو هیئت علمی دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و از طریق هماهنگی با آقای مهندس حائریان مدیر کارخانه‌ی پایاذوب از زیرمجموعه‌های هلدینگ عظام این برنامه برگزار شد. با توجه به اینکه رشته‌ی این دانشجویان کاملا مرتبط با فعالیت‌ها و تولیدات شرکت پایاذوب است و آن‌ها نیز با مبحث ریخته‌گری و مواد سروکار دارند، این بازدید به عمل آمد تا دانشجویان از نزدیک با فرآیند تولید ذوب و ریخته‌گری این شرکت آشنا شوند.

بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از کارخانه‌ی پایاذوب

بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از کارخانه‌ی پایاذوب
برچسب‌ها
پایا ذوب