https://www.radioezam.com/PlIZ/

بازدید مهندس میرزایی از سازه سیم

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | منبع: رادیو عظام
بازدید مهندس میرزایی از سازه سیم: 
مهندس میرزایی از کارخانه سازه سیم بازدید کرد.
به گزارش رادیو عظام و به نقل از آقای پرتوی مدیر منابع انسانی سازه سیم، مهندس میرزایی مدیر هلدینگ قطعات خودروی عظام، در این بازدید به واحدهای مختلف سرکشی کرد و با پرسنل درباره شرایط کاری و مسائل دیگر گفت و گو کرد.بازدید مهندس میرزایی از سازه سیم


بازدید مهندس میرزایی از سازه سیم