https://www.radioezam.com/SDLc/

کسب تندیس D2 منابع انسانی توسط تاراذوب 

تاریخ انتشار: ۰۵ فروردین ۱۴۰۲ | منبع: رادیو عظام
شرکت تاراذوب برای اولین بار موفق به کسب تندیس D2 در ارزیابی ۳۴۰۰۰ منابع انسانی شد. 
به گزارش رادیو عظام و به نقل از فائزه بکان کارشناس منابع انسانی تاراذوب این شرکت در راستای استراتژی‌های هلدینگ عظام در ششمین دوره‌ی ارزیابی ۳۴۰۰۰ منابع انسانی شرکت کرد. این مدل با رویکردی یکپارچه و منسجم همه‌ی فرآیندهای منابع انسانی را آسیب‌شناسی کرده و اثربخشی آن‌ها را بررسی می‌کند. ارزیابی اولیه در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ انجام گرفته بود و مراسم نهایی و اهدای تندیس D2 در اسفند ماه ۱۴۰۱ در دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

برچسب‌ها
تارا ذوب