https://www.radioezam.com/eBGY/

مروری بر فعالیت‌های کارگاه‌های رادیو عظام مدرسه در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | منبع: رادیو عظام
یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها و دغدغه‌های ما در سال گذشته برگزاری کارگاه‌های رادیو عظام مدرسه بود. در این مدت همکاران‌ ما به همراه مربیانِ باتجربه شهر به شهر رفتند تا برای فرزندان پرسنل کارخانه‌های عظام کارگاه‌های قصه‌گویی، کاردستی، نمایش و استاپ‌موشن برگزار کنند و در کنار آن در کارگاه‌های مهارت زندگی، به همسران پرسنل و زنان شاغل در عظام در حل چالش‌هایشان کمک کنند.
خوشبختانه‌ با همکاری منابع انسانی کارخانه‌ها این برنامه‌ها به‌خوبی اجرا شد و بازخوردها نشان داد که این پروژه در نوع خود موفق و تاثیرگذار بوده است. این مطلب رادیو عظام نگاهی آماری به این فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۱ است. به این آمار باید شوق و ذوق بچه‌ها و صدای خنده‌‌‌شان را هم اضافه کنید.

مروری بر فعالیت‌های کارگاه‌های رادیو عظام مدرسه در سال ۱۴۰۱مروری بر فعالیت‌های کارگاه‌های رادیو عظام مدرسه در سال ۱۴۰۱مروری بر فعالیت‌های کارگاه‌های رادیو عظام مدرسه در سال ۱۴۰۱

مروری بر فعالیت‌های کارگاه‌های رادیو عظام مدرسه در سال ۱۴۰۱